สิบสอง สิงหา เวียนมาบรรจบ   ขอน้อมนบ บาทบง พระทรงศรี
เฉลิมชนย์ พรรษา มหาราชินี     ขอภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า
เหล่าข้าราชการ ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น