ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีมายัง
นายสรณะ เทพเนาว์
 นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และประธานสหพันธ์องค์การข้าราชการ
และลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)
โดย ธีรเดช นรัตถรักษา ประธานฯชมรมฯ 
และรองประธานสหพันธ์องค์การข้าราชการ
และลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ประกาศ! แจ้งข่าวมายังประธานชมรมฯทั้ง 3 องค์กรประกอบด้วย ชมรมนิติกรกระทรวงศึกษาธิการฯ ชมรมนิติกรกระทรวงสาธารณสุข ชมรมนิติกร อปท ก่อนวันประชุมเสวนา ประธานชมรมนิติกร อปทฯ ขอประสานทุกท่านเพื่อเข้าพบท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมวิชาชีพนิติกร วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
หนังสือเชิญดาวน์โหลดที่นี่ครับ

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาฯ
จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 
สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะจ่ายค่าสมัคร 500 บาทหน้างาน 
สามารถทำได้ แต่ขอให้ส่งใบสมัครก่อนเพื่อให้ทราบผู้ประสงค์
เข้าร่วมในการจัดเตรียมสำรองที่นั่ง

หนังสือเรียนเชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทของนิติกรภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 

รายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตรวจสอบที่นี่

 


 


 

 

 

 


ขอเชิญร่วมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทของนิติกรภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุโขทัย อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดาวน์โหลดหนังสือปะหน้า โครงการ กำหนดการและแบบตอบรับที่นี่

แสดงความคิดเห็นแจ้งความประสงค์ที่นี่ 

หมายเหตุ.- ชมรมนิติกร อปท.ฯ รับจำนวน จำกัด หากมีจำนวนที่สมัครเข้ามาเกินโควต้า สงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะสมาชิกชมรมฯ และผู้ที่โอนเงินมาก่อนเท่านั้น เนื่องจากต้องให้โควต้ากับนิติกร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอื่นๆอีก   ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมตามโครงการดังกล่าวให้ศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้การเบิกสามารถเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องถามว่าเบิกได้หรือไม่ได้หากสงสัยสามารถถามเจ้าหน้าที่ สตง.ได้ในงานหากกังวลว่า สตง.จะเรียกเงินคืน หรือมีกรณี สตง.เรียกเงินคืน ให้พิจารณาใช้งบส่วนตัวมา เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนรวม ไม่บังคับใจ เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ และประธานฯจะแจกหนังสือที่เขียนใหม่ให้ผู้เข้ารับการอบรมฟรี  ไม่เน้นเชิงปริมาณ ไม่ใช่ธุรกิจ แต่เราเน้นคุณภาพ วิชาการ ศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญและโครงการ  ใบเสร็จต้นฉบับรับที่หน้างาน

เชิญเขียนบทความชิงรางวัล
เรื่อง “ขอความสุขให้นิติกรท้องถิ่น”
รายละเอียดคลิกที่นี่


เข้าหน้าแรกชมรมนิติกร อปท. ( แห่งประเทศไทย) คลิกที่โลโก้ครับ

www.nitikon.com  

 

ประธานชมรมนิติกรและเวบมาสเตอร์ชมรมนิติกร อปท 
www.nitikon.com  ประกาศเตรียมยุติบทบาท
หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นี้