เข้าหน้าแรกชมรมนิติกร อปท. ( แห่งประเทศไทย) คลิกที่โลโก้ครับ

www.nitikon.com

 

แม่ถางไร่ไถนาแทบอาเจียน

  คลิกที่นี่เพื่อตั้งเว็บไซท์นิติกรดอทคอมเป็นหน้าแรกเวลาเปิดเวบขึ้นมา

หมายเหตุ - ด้วยในขณะนี้มีหลายท่านหลายสายโทรศัพท์มาสอบถามผมเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ
จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ให้ท่านเปิดอ่านประกาศชมรมฯฉบับ ที่ ๒/๑ และ ใบสมัครจะอยู่ในฉบับที่ ๒ นะครับ
รายละเอียดตามนั้นชัดเจนครับ

 

รวมหมวดกระทู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน พตก.โดยเฉพาะ