หนังสือจากท่านประธานชมรมฯ 
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง การประเมินหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง ( นิติกร )
คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่   ///  แสดงความคิดเห็นที่นี่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพนิติกร
ให้นิติกรรุ่นหลังได้จารึก

ดาวน์โหลดร่าง พรบ.วิชาชีพนิติกร ที่นี่    
 ดาวน์โหลดแบบลงลายมือชื่อร่วมเสนอร่างที่นี่

เสียงกระซิบของเวบมาสเตอร์จากหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลางรุ่นที่ ๒
โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.nitikon.com  

เข้าหน้าแรกของแต่ละส่วนคลิกโลโก้แต่ละอัน

keyword : ชมรมนิติกร  นิติกร นิติกรภาครัฐ นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนนิติกร กฎหมาย กระดานกฎหมาย ชมรมนิติกร สพฐ ชมรมนิติกร สาธารณสุข ไทยจัสติค เนติบัณฑิต ท้องถิ่น