ด่วน!!! สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 ก.ค. 57 นี้
ในการนี้ได้เชิญประธานชมรมนิติกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย
โดย นิติกรท้องถิ่นท่านใดต้องการเข้าร่วมฯ
เพื่อเสนอปัญหาท้องถิ่นและแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจต่อไป  หนังสือเชิญประธานฯ
แจ้งความประสงค์เสนอความคิดเห็นที่นี่

หนังสือจากชมรมนิติกร อปท. 
ถึง อาจารย์วิษณุ เครืองาม
เรื่อง การปฏิรูปนิติกรภาครัฐเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่  แสดงความเห็นคลิกที่นี่

 


เข้าหน้าแรกชมรมนิติกร อปท. ( แห่งประเทศไทย) คลิกที่โลโก้ครับ

www.nitikon.com

 

แม่ถางไร่ไถนาแทบอาเจียน

  คลิกที่นี่เพื่อตั้งเว็บไซท์นิติกรดอทคอมเป็นหน้าแรกเวลาเปิดเวบขึ้นมา

หมายเหตุ - ด้วยในขณะนี้มีหลายท่านหลายสายโทรศัพท์มาสอบถามผมเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ
จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ให้ท่านเปิดอ่านประกาศชมรมฯฉบับ ที่ ๒/๑ และ ใบสมัครจะอยู่ในฉบับที่ ๒ นะครับ
รายละเอียดตามนั้นชัดเจนครับ

 

รวมหมวดกระทู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน พตก.โดยเฉพาะ