###หนังสือเชิญฉบับสมบูรณ์คลิกดาวน์โหลดที่นี่###
ขอเชิญนิติกรที่มีรายชื่อตามนี้เข้าร่วมอบรม 1 , ขอเชิญนิติกรที่มีรายชื่อตามนี้เข้าร่วมอบรม 2


โครงการแนบรายชื่อคลิกดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ถางไร่ไถนาแทบอาเจียน
  คลิกที่นี่เพื่อตั้งเว็บไซท์นิติกรดอทคอมเป็นหน้าแรกเวลาเปิดเวบขึ้นมา


ขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐกรณ์ ทองงาม รองประธานชมรมนิติกร ว่าที่ตุลาการศาลปกครอง

แปะลิ้งกระดานสนทนาใหม่

keyword : ชมรมนิติกร  นิติกร นิติกรภาครัฐ นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนนิติกร กฎหมาย กระดานกฎหมาย ชมรมนิติกร สพฐ ชมรมนิติกร สาธารณสุข ไทยจัสติค เนติบัณฑิต ท้องถิ่น