รวมภาพการประชุมสัมนาเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.nitikon.com  


สรุปภาพรวมการสัมนาทั้งหมด

keyword : ชมรมนิติกร  นิติกร นิติกรภาครัฐ นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนนิติกร กฎหมาย กระดานกฎหมาย ชมรมนิติกร สพฐ ชมรมนิติกร สาธารณสุข ไทยจัสติค เนติบัณฑิต ท้องถิ่น